Diğer Hizmetlerimiz

  • Personel eğitimi
  • Şirket kurulumu veya Tür değişimi
  • Sermaye arttırımı 
  • Personel Özlük dosyalarını hazırlanması 
  • Yeni kurulan firmaların İş akışını oluşturulması 
  • Hisse devri 
  • Derneklerin Kurulumu 
  • Derneklere mali destek ve danışmanlık