HİZMET SEKTÖRÜ

Gelişen Ülkelerin Yükselen Sektörü

Bizim gibi bir çok gelişmekte olan ülkede gelişmek olan bir sektör. Bizlerinde içinde bulunduğu hizmet sektörü birçok yeniliği ve sorumluluğu içinde bulundurmaktadır.

Yeniliklere Ayak Uydurun

Hizmet sektöründe gün geçmesin ki bir yenilik ile karşılaşmayalım. Bunlara örnek olarak 2018 yılı içerisinde Defter beyan sistem,üne geçilmiş ve hatta bununla da kalmayacağı bu sektörün tamamen dijitalleşeceğinin sinyalleri şimdiden gelmeye başlamıştır. 

Belkide bu sektörde en fazla karılaşılan yanlışlık bu sektörün vergi muhasebesi yönünden diğer sektörler ile karşılaştırılarak ağır cezai yaptırımlar ile karşılaşılmasıdır.

Hazır Olun

Şimdiden bu sektörün yeniliklerine ve sorumluluklarına hazır olun