Uluslar Arası Ticaret

Dev sektör dış ticaret

 Yıllık milyarlarca dolarlık hacimlerle ifade edilen Dış Ticaret, bütün ülkelerin gelişmişliğini belirlemek için kullanılan temel faktörlerden biridir ve küreselleşmenin de artan etkisi ile çok karmaşık bir yapıya bürünmüştür. 

Hazır olun

Bu dev sektörün hacmi kadar bilinmeyen yönleri de bir o kadar fazladır. 

Dış ticarete bağlı olarak, 

Diğer ülkelerle birlikte yapılan çifte vergilendirmeyi önleyen anlaşmalar, 

Vergi iadeleri, 

Antrepo devirleri,

İhracat bedellerinden 180 gün içerisinde kapatılması, 

Mali tabloların dikkatle hazırlanarak mali karın olması gerektiği gibi ayarlanması dikkat edilmesi gereken hususlardan sadece bazılarıdır.  Önleminizi alın

Uluslar arası alanda ticaret yaparken, sığ sularda boğulmayın