mustafa oyman
hamdi somtaş
halil ibrahim oyman
mali müşavir 
kayserismmm

Muhasebe ve Malimüşavirlik Hizmetleri

  

 • Vergi Politikalarının Oluşturulması ve Vergi Planlaması Yapılması
 • Defter tutma, Beyanname ve bildirgelerin hazırlanması ve imzalanması gibi Mali Müşavirlik Hizmetleri vermek, Yerinde tutulan muhasebe sistemin her gelerek kontrol ve denetiminin yapılması.
 •  Kdv iadeleri 
 •  Vergi revizyonu
 •  Vergi ve diğer mevzuatlarla ilgili 24 saat danışmanlık hizmeti
 • İstenilen her an firmanın mali durumunu gösteren bilanço, gelir tablosu vb belgelerin hazırlanması
 • Vergi Dairesi ve diğer kurumlar da iş takibi
 • Muhasebe Denetim İşlemleri,
 •  İnceleme ve Uyuşmazlıkların Çözümü.,
 • Serbest Bölge Mevzuatı Planlaması Uygulaması,
 • Muhasebe Personelinin Eğitimi,
 • Uygulamada tereddütlü konularda muktezalar ve dava açma yoluyla edinilen bilgiler ışığında bültenler hazırlayarak mevzuatın uygulanmasına yön vermek,
 •  Muhasebe sistemlerinin kuruluşu ve mevcut muhasebe sistemlerinin incelenerek şirketlerin yapısına en uygun muhasebe sisteminin belirlenmesi ve uygulanması hakkında danışmanlık,
 •  Şirketinizin üçüncü kişilerle düzenleyeceği mukavelelerin vergi mevzuatı yönünden incelenerek görüş bildirilmesi,
 • Mevzuat değişiklikleri, önemli yargı kararları ve Bakanlık görüşleri konusunda sirkülerler göndererek şirketinizin mali mevzuattaki değişikliklerden haberdar edilmesi,
 •  Sosyal güvenlik kurumunun Getirmiş olduğu sorumlulukların takibi 

İşçi özlük dosyalarının oluşturulması  

Kısaca

Firma olarak sürekli gelişen ve değişen iş hayatında, Tecrübeli ve dinamik  kadromuzla sürekli yanınızda olmayı, sizleri daima bilgilendirmeyi ve tam zamanında haberdar etmeyi  taahhüt ederiz.